dilluns, 29 de maig de 2017

CONVOCATÒRIA REUNIÓ MENSUAL DE L'AMPA

El proper dijous 1 de JUNY de 2017, a les 21:00 h hores, a la Biblioteca de l'escola, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

2.- Festa de fi de curs (normativa d'inflables, gelats, etc...)

3.- Explicació de la reunió amb el Regidor de "En Lloret si, se puede", el Sr. Paulino García

4.- Explicació de la reunió al Consell Comarcal en referència al menjador

5.- Explicació de la reunió del Sr. Polanco, el Regidor Sr. Sais, la tècnica Sra. Pinto, els directors dels centres públics de Lloret i el Sr. Xavi Lanzas

6.- Pere Torrent, situació i suport

7.- Informacions d'última hora

8.- Precs i preguntes    

Si voleu proposar algun tema o que es tracti algun assumpte en concret, podeu dirigir els vostres suggeriments al mail: ampangelsalemany@gmail.com

Us hi esperem!!!

dimarts, 4 d’abril de 2017

CONVOCATÒRIA REUNIÓ MENSUAL DE L'AMPA

El proper dijous 6 d'Abril de 2017, a les 21:00 h hores, a la Biblioteca de l'escola, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

2.- Afectacions de trànsit causades pels recents canvis realitzats per l'Ajuntament

3.- Resum del Consell Escolar Municipal

4.- Aclaració sobre el Consell Escolar a carrec del Sr. Toni Lozano

5.- Informacions d'última hora

6.- Precs i preguntes    

Si voleu proposar algun tema o que es tracti algun assumpte en concret, podeu dirigir els vostres suggeriments al mail: ampangelsalemany@gmail.com

Us hi esperem!!!

dissabte, 25 de febrer de 2017

CONVOCATÒRIA PROPERA REUNÓ INTERAMPA

El proper dijous 2 de Març de 2017, a les 20:15 h hores, en el Centre Cívic del Rieral, amb la següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

1.- Reunió d'interAMPA conjunta de totes les escoles de Lloret (Juntes de Ampes i Associats) per parlar de les últimes informacions i decidir el camí a pendre de l'interAMPA.

Si voleu proposar algun tema o que es tracti algun assumpte en concret, podeu dirigir els vostres suggeriments al mail: ampangelsalemany@gmail.com

Us hi esperem!!!

dijous, 23 de febrer de 2017

ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AMPA DE FEBRER

Deixem còpia de l'acta de la reunió de l'AMPA del dia dijous 2 de Febrer de 2017:Lloret de Mar, 2 de febrer de 2017 S’inicia la reunió a les 21.00h

ORDRE DEL DIA.

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
2. Aclariments respecte a la xocolatada de Nadal del dia 22 de desembre.
3. Analitzar la sol·licitud per part de l’equip directiu, sobre el pagament de samarretes amb motiu d’un acte festiu.
4. Resum reunió amb el Serveis territorials a Girona.
5. Informacions d’última hora.
6. Precs i preguntes.

Punt 1r.

El president explica com va ser la festa de la xocolatada, es van esmenar els problemes dels nens amb al·lèrgies alimentàries buscant un altre tipus d'aliments (sucs, galetes per a celíacs, etc, ...), s'esperava l'assistència d'una mare que volia exposar la seva queixa però no va assistir a la reunió, molt bon treball de la comissió de festes.

Punt 2n

S'acorda per majoria l’aportació de 1.000 euros per a la compra de les samarretes que es fessin servir tant en la Gimcana de carnaval com en altres actes del col·legi

Punt 3r

Resum reunió amb el Serveis territorials a Girona. Annex1

Punt 4t

Sr. Antonio Lozano fa un resum del consell escolar. Annex2

Sense altres assumptes a tractar, el president dóna per acabada la sessió a les 22,30 hores

Lloret de Mar, 2 de Febrer de 2016

El president,                                        El secretari,
Santiago Martinez                                Carlos Costa